Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61071
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Tiến Dũngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Trùng Vươngen_US
dc.date.accessioned2021-03-26T08:52:52Z-
dc.date.available2021-03-26T08:52:52Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010533-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032472~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61071-
dc.description.abstractTri thức trong nền kinh tế hiện đại đã trở thành một tài nguyên quan trọng. Đây là một yếu tố bắt buộc và cần thiết để các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trong quá trình hoạt động và đưa ra quyết định hỗ trợ các chiến lược kinh doanh, là chìa khóa dẫn đến thành công trong cuộc đua kinh tế toàn cầu. Tầm quan trọng của việc quản lý nguồn tri thức được chia sẻ trong tổ chức dần được ghi nhận phù hợp thiết yếu với nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức để đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Mặc dù hệ thống quản trị tri thức đã được triển khai tại một số ngân hàng, tuy nhiên hiện nay chưa có các nghiên cứu được triển khai nhằm khai thác các yếu tố trọng tâm tác động đến chất lượng nguồn tri thức được chia sẻ trong các tổ chức ngân hàng tại thị trường tài chính ngân hàng ở Việt Nam khi áp dụng hệ thống quản trị tri thức, trong khi đây là môi trường kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng và nhạy cảm bởi những biến đổi và tác động của nền kinh tế trong và ngoài nước, mặt khác các cán bộ nhân viên làm việc trong môi trường cạnh tranh áp lực cao. Nghiên cứu hướng đến việc khám phá, đo lường, kiểm định và đánh giá vai trò tác động của các yếu tố đến chất lượng tri thức được chia sẻ giữa các nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng thông qua nhân tố trung gian là hành vi chia sẻ tri thức, đồng thời kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố được đề xuất trong mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu định tính: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm tập trung và thảo luận tay đôi (phỏng vấn sâu). Nghiên cứu định lượng: Phương thức lấy mẫu bằng phỏng vấn trực tiếp các đối tượng được khảo sát. Phân tích dữ liệu khảo sát và kiểm định mô hình nghiên cứu bằng các phương pháp (kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha, phân tích các nhân EFA, phân tích các nhân tố CFA, phân tích mô hình hóa cấu trúc tuyến tính SEM, kiểm định Bootstrap, kiểm định sự khác biệt của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tri thức được chia sẻ theo các biến nhân khẩu học) được tiến hành thực hiện với phần mềm xử lý dữ liệu SPSS 20.0 và AMOS 22. Mối quan hệ hỗ tương của các nhân tố đã được kiểm định và cho thấy tồn tại mối quan hệ hợp lý với kết quả: Năng lực tri thức cá nhân, Sự hài lòng trong công việc, Nhận thức sự về hỗ trợ của tổ chức, Sự tin tưởng có ảnh hưởng tích cực trực tiếp và gián tiếp đến Chất lượng tri thức được chia sẻ thông qua Hành vi chia sẻ tri thức. Kết quả kiểm định cho thấy các giả thuyết: H1, H2, H3, H4, H5, H6 đều được chấp nhận. Nhận định rõ vai trò ảnh hưởng của các nhân tố đối với chất lượng tri thức được chia sẻ từ đó nâng cao tầm quan trọng của quản trị tri thức trong các hệ thống tổ chức ngân hàng thông qua những giá trị của kết quả nghiên cứu từ thực tiễn trong khu vực. Giúp cho các nhà quản trị trong các lĩnh vực tài chính, cụ thể là lĩnh vực ngân hàng, nhận định được tầm quan trọng về vai trò của các nhân tố trong việc nâng cao chất lượng tri thức được chia sẻ giữa các thành viên trong tổ chức. Từ đó doanh nghiệp có những chiến lược đầu tư, thúc đẩy và phát triển tiềm năng nguồn lực trong tổ chức, tạo thành hệ thống tổ chức có mối liên hệ gắn kết thông qua việc chia sẻ những tri thức, kinh nghiệm một cách hiệu quả nhằm tăng cường sự bền vững và năng lực cạnh tranh của tổ chức.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị tri thứcen_US
dc.subjectChia sẻ tri thứcen_US
dc.subjectKnowledge managementen_US
dc.subjectKnowledge sharingen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tri thức được chia sẻ trong tổ chức – trường hợp nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tại TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.