Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61074
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Quốc Thịnhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Huỳnhen_US
dc.date.accessioned2021-03-26T09:02:03Z-
dc.date.available2021-03-26T09:02:03Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010551-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032474~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61074-
dc.description.abstractTrên thế giới đã có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về công bố thông tin tự nguyện (CBTN). Tại Việt Nam, các nghiên cứu được tập trung vào quản trị công ty hoặc cấu trúc sở hữu nhưng chưa có nghiên cứu nào về thành phần hội đồng quản trị công ty, cấu trúc sở hữu và CBTN của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu của luận văn là xác định các nhân tố thành phần hội đồng quản trị công ty và cấu trúc sở hữu ảnh hưởng đến mức độ CBTN của 100 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai năm 2015 và 2019. Luận văn sử dụng phương pháp định lượng, phân tích hồi quy để kiểm định mức độ CBTN của các công ty này. Dữ liệu được thu thập thủ công trên báo cáo thường niên và sử dụng phương pháp OLS, FEM, REM để đánh giá mối quan hệ này và FEM là mô hình phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ CBTN trên thị trường chứng khoán Việt Nam trung bình là 40,78%. Chỉ có biến sự kiêm nhiệm giữa vị trí CEO và chủ tịch hội đồng quản trị tác động tiêu cực đến mức độ CBTN của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nhà quản lý cần thể hiện trách nhiệm của người cung cấp thông tin tự nguyện cho các đối tượng sử dụng phải đảm bảo tính rõ ràng, đầy đủ. Cơ quan nhà nước cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm CBTN của các công ty niêm yết. Và cơ quan nhà nước cũng cần xây dựng một số tiêu chí nhằm đánh giá mức độ CBTN để có định hướng phù hợp và cũng là cơ sở để công ty niêm yết thực hiện. Điều này góp phần nâng cao mức độ CBTN trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất mở rộng thêm mẫu, thời gian nghiên cứu để nâng cao độ tin cậy của mô hình kiểm định mối quan hệ này.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectHội đồng quản trịen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectCấu trúc sở hữuen_US
dc.subjectFinancial statementen_US
dc.subjectBoards of directorsen_US
dc.subjectOwnership structureen_US
dc.titleCác nhân tố thành phần hội đồng quản trị công ty và cấu trúc sở hữu ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.