Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61098
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Viết Vươngen_US
dc.date.accessioned2021-03-26T12:11:14Z-
dc.date.available2021-03-26T12:11:14Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010439en_US
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032421~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61098-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng, nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức và động lực nội tại đến sự sáng tạo của người lao động: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của người lao động công tác trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng được kết hợp trong bài nghiên cứu. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng phương pháp thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn thử để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng được tiến hành với việc phát trực tiếp 600 phiếu khảo sát cho người lao động bằng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện. Tổng cộng có 569 bảng câu hỏi được thu về, sau khi làm sạch dữ liệu, còn 458 bảng câu hỏi hợp lệ, đạt tỷ lệ phản hồi là 76.33%. Trước tiên, phần mềm SPSS 26.0 được dùng để kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) nhằm kiểm định sơ bộ giá trị của thang đo. Sau đó, giá trị của các thang đo khái niệm nghiên cứu và mô hình nghiên cứu đề xuất được khẳng định thông qua kỹ thuật phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) bằng chương trình AMOS 24.0. Kết quả phân tích SEM thể hiện mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thị trường. Kết quả thực nghiệm chứng minh phong cách lãnh đạo chuyển dạng, nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức, động lực nội tại ảnh hưởng tích cực đến sự sáng tạo của người lao động; phong cách lãnh đạo chuyển dạng ảnh hưởng tích cực đến nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức và động lực nội tại; nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức ảnh hưởng tích cực đến động lực nội tại. Nghiên cứu cũng đề xuất một số hàm ý quản trị quan trọng để thúc đẩy sự sáng tạo của người lao động công tác trong các ngân hàng TMCP tại TP.HCM. Cuối cùng, nghiên cứu có một số hạn chế cơ bản mà các nghiên cứu trong tương lai có thể giải quyết.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSáng tạo trong công việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectCreative ability in businessen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.titleẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng, nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức và động lực nội tại đến sự sáng tạo của người lao động: trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.