Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Đức Chínhen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Ngọc Sinhen_US
dc.date.accessioned2021-04-09T12:37:40Z-
dc.date.available2021-04-09T12:37:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010531-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032467~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61114-
dc.description.abstractSự gắn kết của người lao động trong tổ chức là một lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp đứng vững trên thương trường. Do đó, nghiên cứu kiểm tra tác động của các biến tới sự gắn kết của người lao động, từ đó nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao sự gắn kết của người lao động đối với Công ty Cổ phần Sản xuất (CPSX) Nhựa Duy Tân, góp phần vào nhiệm vụ duy trì và phát triển doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Phương pháp thực hiện như sau: Nghiên cứu định tính bằng phương pháp thảo luận nhóm. Phương pháp nghiên cứu định lượng, dùng kỹ thuật thu thập thông tin bằng việc khảo sát ý kiến của người lao động và xử lý dữ liệu bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0. Dựa trên kết quả xử lý dữ liệu, luận văn đã tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với tổ chức, cụ thể là Công ty CPSX Nhựa Duy Tân. Từ đó, đề xuất các giải pháp toàn diện và phù hợp. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với Công ty CPSX Nhựa Duy Tân, giúp các nhà lãnh đạo có những chính sách phù hợp để nâng cao sự gắn kết của người lao động. Mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo đối với các công ty khác có cùng lĩnh vực.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự gắn kết của người lao động tại Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tânen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.