Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Trí Hảoen_US
dc.contributor.authorTôn Hữu Nghĩaen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T03:16:03Z-
dc.date.available2021-04-12T03:16:03Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010060-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032754~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61147-
dc.description.abstractXuất phát từ tầm quan trọng của công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của chính quyền địa phương cấp tỉnh (CQĐP) và thực trạng công tác ban hành VBQPPL của CQĐP tỉnh Cà Mau, còn có những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, cần phải tìm ra được nguyên nhân của hạn chế để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL của CQĐP tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về quy trình ban hành VBQPPL của CQĐP cấp tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác ban hành VBQPPL của CQĐP tỉnh Cà Mau. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL của CQĐP tỉnh Cà Mau. Phương pháp tổng hợp, thống kê, hệ thống hóa, so sánh, phân tích được sử dụng trong Đề tài để giải quyết vấn đề. Đề tài giải quyết được mục tiêu nghiên cứu; trong đó, tác giả đã phát hiện những nguyên nhân của những hạn chế trong công tác ban hành VBQPPL của CQĐP tỉnh Cà Mau. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL của CQĐP tỉnh Cà Mau. Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính mới, có tính thực tiễn và có giá trị khoa học. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, học tập và nghiên cứu.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVăn bản pháp luậten_US
dc.subjectLegal documentsen_US
dc.titlePháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh từ thực tiễn của tỉnh Cà Mauen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.