Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61175
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Tuấnen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T09:25:56Z-
dc.date.available2021-04-12T09:25:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010633-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032642~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61175-
dc.description.abstractNgân hàng Thương mại Cổ Phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Sài Gòn (Vietinbank Tây Sài Gòn) có nhiều lợi thế như: nằm ở khu vực công nghiệp phát triển nhất cả nước, khu vực có GDP cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh kế cao nhất cả nước; tuy nhiên, Vietinbank Tây Sài Gòn tồn tại nhiều bất lợi, rủi ro cao như: khả năng thu hồi nợ thấp, nợ xấu có chiều hướng gia tăng, công tác quản lý rủi ro tín dụng còn nhiều hạn chế, qui định, qui trình còn nhiều lỏng lẻo bất cập. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro và tìm ra giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Tây Sài Gòn, tôi quyết định chọn đề tài: “Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Sài Gòn” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và tìm ra giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Tây Sài Gòn. Các phương pháp nghiên cứu để thực hiện mục tiêu nêu trên: phương pháp phân tích chi tiết, tổng hợp; phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu thu thập từ năm 2015 đến năm 2019 trong quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Tây Sài Gòn, gồm một số giải pháp: giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp nâng cao năng lực quản lý, các giải pháp khác.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleRủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Tây Sài Gònen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.