Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Tường Duyen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T06:12:20Z-
dc.date.available2021-05-12T06:12:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010422-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032584~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61254-
dc.description.abstractHoá chất là sản phẩm góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội nhưng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó, việc quan tâm nghiên cứu hành vi tuân thủ vủa doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có liên quan đến hoạt động hoá chất là cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cộng đồng và môi trường. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc TTQĐ QLNN về hoá chất của các doanh nghiệp tại các KCCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao tính tuân thủ tự giác của doanh nghiệp. Định tính thông qua phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm với các chuyên gia nhằm điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát từ đó xây dựng bảng câu hỏi khảo sát. Định lượng thông qua việc thu nhập thông tin bằng phiếu khảo sát, phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Qua nghiên cứu các khía cạnh về tuân thủ, các yếu tố về mối quan hệ tốt với cán bộ quản lý, chuyên gia mới có khả năng phát hiện không tuân thủ, biết rõ những hình phạt đối mặt khi vi phạm, và mức phạt hiện nay là phù hợp có mức độ tự giác tuân thủ thấp. Doanh nghiệp tuân thủ tự giác sẽ góp phần làm giảm các gánh nặng về chỉ tiêu công, cải cách thủ tục hàng chính đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, giảm các tác động tiêu cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến an toàn cộng đồng, Luận văn tập trung vào gợi ý chính sách nhằm nâng cao sự tự giác tuân thủ.en_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHoá chấten_US
dc.subjectChemicalsen_US
dc.subjectQuản lý nhà nướcen_US
dc.subjectState managementen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định quản lý nhà nước về hoá chất của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.