Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Thị Anh Thưen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thu Hàen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T06:25:46Z-
dc.date.available2021-05-12T06:25:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010240-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032591~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61260-
dc.description.abstractNgày nay cạnh tranh công nghệ là một trong những yếu tố then chốt giúp ngân hàng khẳng định vị thế, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần. Vì thế việc làm sao để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) luôn là vấn đề được các ngân hàng quan tâm. Do đó mà tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là “Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMPC Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yên” để làm luận văn thạc sỹ của mình. Phân tích, đánh giá biểu hiện thực trạng và đo lường sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên. Từ đó đưa ra giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử hơn nữa trong tương lai. Để thực hiện mục tiêu tác giả sử dụng Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình đo lường sự hài lòng về chất lượng dịch vụ SERVQUAL để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CN Phú Yên. Kết quả nghiên cứu mô hình đã cho ra kết quả mức độ ảnh hưởng của yếu tố “Năng lực phục vụ” đến sự hài lòng của khách hàng là cao nhất có hệ số β là 0,425 và yếu tố “Phương tiện hữu hình” có tác động thấp nhất có hệ số β là 0,163. Từ đó tôi đưa ra giải pháp sát với thực tế nơi tôi làm việc trực tiếp một cách hiệu quả nhất. Những yếu tố có tác động đến tới sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử lần nữa được làm sáng tỏ hơn sau nghiên cứu của đề tài. Là cơ sở để cấp quản lý ra quyết định phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh.en_US
dc.format.medium104 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng điện tửen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectInternet bankingen_US
dc.titleNâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.