Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61336
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorBùi Kim Ngọc Xuânen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T08:38:22Z-
dc.date.available2021-05-12T08:38:22Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010658-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032763~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61336-
dc.description.abstractNhận thấy sự cần thiết và vai trò quan trọng trong việc cung cấp bằng chứng thực nghiệm nhằm mục đích làm thông tin cơ sở, tham khảo cho các nhà quản trị, cơ quan chức năng. Nghiên cứu này thực hiện đo lường năng lực cạnh tranh và xác định, phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã kiểm toán của các ngân hàng trong giai đoạn năm 2011 – 2019. Bài nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận phi cấu trúc để đo lường chỉ số Lerner – đại diện cho năng lực cạnh tranh của các ngân hàng và các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng: hồi quy tác động cố định FEM, hồi quy tác động ngẫu nhiên REM, hồi quy GMM hai bước. Kết quả cho thấy năng lực cạnh tranh của các ngân hàng tương đối thấp. Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy các nhân tố: quy mô vốn, quy mô ngân hàng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, doanh thu phí, số lượng ngân hàng, sở hữu nhà nước, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát đều có tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.en_US
dc.format.medium57 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChỉ số Lerneren_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectNăng lực cạnh tranhen_US
dc.subjectLerner indexen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectCompetitivenessen_US
dc.titlePhân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.