Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61395
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Anhen_US
dc.contributor.authorTrương Đặng Huy Hoàngen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T07:31:23Z-
dc.date.available2021-05-17T07:31:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011297-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032964~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61395-
dc.description.abstractHoạt động khai thác khoáng sản mang lại lợi ích kinh tế nhưng cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Vì vậy, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản luôn được xã hội, nhà nước và nhân dân quan tâm hàng đầu. Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đặt ra những quy định buộc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại tỉnh Bình Thuận cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Luận văn đi sâu nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá thực tiễn tại tỉnh Bình Thuận để đưa ra các kiến nghị nhằm mục đích hoàn thiện pháp luật trên lĩnh vực này, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới. Kết quả của luận văn có thể được sử dụng tham khảo trong nghiên cứu và xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương.en_US
dc.format.medium52 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectẢnh hưởng môi trườngen_US
dc.subjectBảo vệ môi trườngen_US
dc.subjectKhai thác khoáng sảnen_US
dc.subjectBình Thuậnen_US
dc.subjectEnvironmental effectsen_US
dc.subjectEnvironmental Protectionen_US
dc.subjectMiningen_US
dc.subjectBinh Thuanen_US
dc.titlePháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản từ thực tiễn tại Tỉnh Bình Thuậnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Coursework) = Luật kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.