Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61457
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorVương Hữu Ái Linhen_US
dc.date.accessioned2021-05-19T04:47:01Z-
dc.date.available2021-05-19T04:47:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010030-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032369~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61457-
dc.description.abstractGỉam nghèo là chương trình mục tiêu của quốc gia, đây không phải là nhiệm vụ của chính quyền nhà nước mà còn là của toàn xã hội. Tuy nhiên, trong việc thực hiện chương trình còn nhiều hạn chế và chưa đánh giá được mức độ tham gia của người dân. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài " Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi dự định tham gia của người dân vào chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh". Đánh giá các yếu tố tác động tới sự tham gia của người dân vào chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Phú Nhuận. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giảm nghèo ở địa phương. Mô hình nghiên cứu gồm có 4 thang đo tác động đến việc tham gia của người dân là Nhận thức, thái độ, áp lực xã hội, niềm tin được xây dựng dựa trên các nghiên cứu về thuyết hành vi dự định. Được tiến hành thực hiện với 240 bảng hỏi để đánh giá thang đo và nghiên cứu mô hình nghiên cứu lý thuyết mà tác giả đề xuất. SPSS 20.0 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Phân tích độ tin cậy 4 thang đo có độ tin cậy cao, đồng thời các thang đo được rút trích qua phân tích EFA. Kết quả kiểm định cho thấy nhận thức có tác động mạnh nhất đến hành vi tham gia của con người. Chương trình giảm nghèo bền vững hướng tới theo hướng xã hội hóa có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và tình hình thực tế, tác giả xây dựng những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra một số hạn chế của nghiên cứu.en_US
dc.format.medium88 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành vi dự định tham giaen_US
dc.subjectNghèo bền vữngen_US
dc.subjectQuận Phú Nhuậnen_US
dc.subjectParticipationen_US
dc.subjectSustainable poverty reductionen_US
dc.subjectPhu Nhuan districten_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến hành vi dự định tham gia của người dân vào chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.