Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorTrần Văn Namen_US
dc.date.accessioned2021-05-19T04:48:35Z-
dc.date.available2021-05-19T04:48:35Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011399-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032953~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61459-
dc.description.abstractViệt Nam hiện nay có mức thu nhập trung bình - thấp, đứng 68 thế giới về diện tích, 15 thế giới về dân số, đứng 4 thế giới về rác thải, với khoảng 1,83 triệu tấn/năm. Hơn nữa, tình trạng suy giảm tài nguyên thiên nhiên, tiêu thụ năng lượng tăng nhanh, ô nhiễm nước, không khí, suy thoái đất và biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, đô thị hoá nhanh và gia tăng dân số với tốc độ chóng mặt đã làm cho môi trường nước ở nhiều khu vực bị ô nhiễm bởi nước thải và chất thải. Vì vậy, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững hiện nay đã và đang trở thành vấn đề sống còn của cả Việt Nam và toàn nhân loại. Thông qua nghiên cứu này, tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận chính liên quan đến đầu tư, đầu tư công tư, hình thức đối tác công tư (ppp) vào lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, tác giả cũng tập trung vào phân tích – đánh thực trạng thu hút vốn đầu tư theo PPP vào lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Thành Phố Hồ Chí Minh, thực hiện phỏng vấn chuyên gia về thu hút vốn đầu tư theo PPP vào lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Thành Phố Hồ Chí Minh để làm rõ hơn thực trạng này. Thông qua đó có cơ sở để để đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư theo PPP vào lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Thành Phố Hồ Chí Minh như hệ thống hoá một cách toàn diện các văn bản pháp luật, chính sách đầu tư công tư cần được đổi mới, bỏ quy định hiện hành về qui mô tối thiểu dự án áp dụng hình thức PPP, …en_US
dc.format.medium54 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư,en_US
dc.subjectHợp tác công - tưen_US
dc.subjectThoát nướcen_US
dc.subjectXử lý nước thảien_US
dc.subjectPPPen_US
dc.subjectInvestmentsen_US
dc.subjectPublic-private sector cooperationen_US
dc.subjectDrainageen_US
dc.subjectSewage disposalen_US
dc.titleCác giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) vào lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.