Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61536
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Xuân Vinhen_US
dc.contributor.authorPhan Thanh Liêmen_US
dc.date.accessioned2021-06-21T01:35:42Z-
dc.date.available2021-06-21T01:35:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011522-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033087~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61536-
dc.description.abstractĐể có thể đứng vững và phát triển trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt như hiện nay đòi hỏi các ngân hàng thương mại (NHTM) phải luôn tự đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và củng cố thương hiệu và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Hoạt động tín dụng luôn khẳng định là hoạt động chính, có vai trò chủ chốt trong việc tạo ra thu nhập cho NHTM. Chính vì thế, hoạt động tín dụng luôn được các ngân hàng chú trọng quan tâm và định hướng phát triển. Trong hoạt động tín dụng, cho vay bán lẻ đã mang lại lợi ích cho các NHTM và trở thành mục tiêu, động lực phát triển. Do đó, vấn đề phát triển tín dụng bán lẻ đã trở thành một yêu cầu tất yếu khách quan và xu thế phát triển của các ngân hàng. Xuất phát từ đó, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Các giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long” làm luận văn nghiên cứu thạc sĩ của mình. Luận văn sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu; Phương pháp phân tích; Phân tích thống kê; Phương pháp so sánh. Luận văn trình bày được cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, từ đó rút ra được những ưu điểm, tồn tại và hạn chế; Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng bán lẻ của Agribank Vĩnh Long.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherUniversity of Economics Ho Chi Minh Cityen_US
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectBanks and bankingen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectCreditsen_US
dc.titleCác giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.