Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61545
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Rớten_US
dc.date.accessioned2021-07-09T04:01:46Z-
dc.date.available2021-07-09T04:01:46Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011347-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033032~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61545-
dc.description.abstractNguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay tại các huyện trên địa phương cả nước, nhất là các huyện đang xây dựng nông thôn mới là rất lớn và cần thiết, do đó cần phải đa dạng hóa loại hình nguồn vốn này. Do đó làm cách nào để nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho hộ nông dân là vấn đề các địa phương quan tâm. Nghiên cứu thực hiện phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các hộ nông dân tại huyện đang xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế xã hội tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long với phương pháp thu thập tài liệu, thống kê, mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp để giải quyết những vấn đề trên. Luận văn đi sâu phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các hộ nông dân thông qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Mang Thít. Từ đó, rút ra những ưu điểm, tồn tại và vướng mắc cần phải tháo gỡ. Luận văn đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp vừa mang tính tổng thể, toàn diện, đồng thời đã xác định những giải pháp có tính cấp bách nhằm góp phần tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại huyện đang xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế xã hội tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.en_US
dc.format.medium88 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTín dụng nông nghiệpen_US
dc.subjectAgricultural crediten_US
dc.titleGiải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho hộ nông dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.