Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61548
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorTrần Võ Tân Khoaen_US
dc.date.accessioned2021-07-09T04:13:23Z-
dc.date.available2021-07-09T04:13:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011477-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033131~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61548-
dc.description.abstractThực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu cho lãnh đạo Thành phố áp dụng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn Thành phố. Qua 5 năm thực hiện, chương trình đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn đó một số khó khăn trong việc khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ. Nghiên cứu thực hiện để xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các yếu tố đó đến ý định sử dụng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao ý định của người dân trong việc sử dụng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Nghiên cứu sử dụng khung lý thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003). Đồng thời, qua lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu với 5 biến độc lập ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến: Kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội, điều kiện thuận lợi, sự hỗ trợ của Internet. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua việc thảo luận nhóm, phỏng vấn với các chuyên gia am hiểu, có kinh nghiệm trong ngành. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc tổng hợp kết quả khảo sát, sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để xử lý dữ liệu thông qua các bước sau: “phân tích đặc điểm mẫu, kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan, hồi quy”. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tất cả 5 yếu tố tác động cùng chiều đến ý định sử dụng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý chính sách cho Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh trong việc khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.en_US
dc.format.medium122 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ kê khai hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityDevelopment Economics (by Coursework) = Kinh tế phát triển (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.