Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62150
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Xuânen_US
dc.date.accessioned2021-08-27T07:16:26Z-
dc.date.available2021-08-27T07:16:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62150-
dc.description.abstractLuận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh” xuất phát từ thực tiễn nhu cầu của Phân hiệu. Trải qua quá trình hình thành và phát triển từ cơ sở II thành Phân hiệu, Trường đã chủ động xem xét, đánh giá lại toàn diện hoạt động của Phân hiệu đặc biệt là chất lượng đào tạo nhằm nâng cao vị thế của Phân hiệu so với các trường đại học khác trong cả nước đặc biệt là so với các trường đại học phía Nam. Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để có những điều chỉnh và bổ sung hợp lý trong bối cảnh thực tế, đồng thời làm tăng khả năng tổng quát hóa và giúp tác giả phân tích được sự phù hợp của mô hình đối với đề tài nghiên cứu. Nội dung của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chất lượng đào tạo đại học; Chương 2: Thực trạng về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh; Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượngen_US
dc.subjectChất lượng đào tạoen_US
dc.subjectChất lượng đại họcen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectTraining qualityen_US
dc.subjectUniversity qualityen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.