Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62157
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorLê Hoàng Hạcen_US
dc.date.accessioned2021-08-29T14:34:54Z-
dc.date.available2021-08-29T14:34:54Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62157-
dc.description.abstractNghiên cứu này dựa trên các khái niệm liên quan đến tín dụng ngân hàng, vay tiêu dùng, vay bất động sản, lý thuyết hành động hợp lý, lý thuyết hành vi hoạch định. Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng dựa trên số liệu thu thập bằng bảng câu hỏi khảo sát. Những thông tin thu thập được phân tích thống kê mô tả, kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy về ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định vay vốn ngân hàng mua nhà của khách hàng cá nhân tại TP.HCM phụ thuộc vào các yếu tố Lãi suất cho vay, Thời gian vay tiền và Số tiền trả nợ định kỳ, Tỷ lệ Vay trên Giá trị tài sản thế chấp, Hình ảnh và danh tiếng ngân hàng, Chất lượng phục vụ của nhân viên ngân hàng, Các phương thức tiếp thị ngân hàng. Trong đó, Chất lượng phục vụ của nhân viên ngân hàng có tác động mạnh nhất trong nghiên cứu này. Đây là cơ sở giúp nhà đầu tư bất động sản, ngân hàng và nhà nước hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của người vay vốn mua nhà ở góp phần giúp cho nhà đầu tư bất động sản bán được sản phẩm, giúp ngân hàng tăng lợi thế cạnh tranh, giúp nhà nước đưa ra chính sách hỗ trợ người dân mua nhà ở; đặc biệt tại thị trường tiềm năng TP.HCM.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVay vốn mua nhàen_US
dc.subjectQuyết định vay vốnen_US
dc.subjectCho vay cá nhânen_US
dc.subjectHousing loanen_US
dc.subjectBorrowing decisionen_US
dc.subjectPersonal loanen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng mua nhà của khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.