Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62222
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBộ GD-ĐTen_US
dc.date.accessioned2021-08-30T08:43:38Z-
dc.date.available2021-08-30T08:43:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2729#content_1en_US
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62222-
dc.description.abstractBản thảo Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học dùng cho giảng dạy các môn lý luận chính trị cho khối trường đào tạo chuyên và không chuyên về lý luận chính trị trình độ đại học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và phát hành tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quyết định Số: 2570/BGDĐT-GDĐH V/v in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học ngày 14 tháng 7 năm 2020.en_US
dc.titleGiáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa họcen_US
ueh.course.nameLý luận chính trịen_US
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:Lý luận chính trị
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.