Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62230
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Kim Dungen_US
dc.contributor.authorTrịnh Hà Gia Linhen_US
dc.date.accessioned2021-09-01T02:50:29Z-
dc.date.available2021-09-01T02:50:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62230-
dc.description.abstractĐề tài tạo động lực làm việc luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của việc quản trị nguồn nhân lực. Những năm gần đây, động lực làm việc của nhân viên Công ty TNHH Reeracoen Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh (HCM) có dấu hiệu suy giảm. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường động lực làm việc và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH Reeracoen Việt Nam chi nhánh HCM hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên. Nghiên cứu vận dụng mô hình mười yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của Kovach (1987) làm chủ đạo thông qua thảo luận nhóm để điều chỉnh, bổ sung một số yếu tố và thang đo cho phù hợp với thực tế. Nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi với 109 nhân viên Công ty TNHH Reeracoen Việt Nam chi nhánh HCM, sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả và mô hình định vị IPA trên phần mềm SPSS. Nghiên cứu đã xác định được 5 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty TNHH Reeracoen Việt Nam chi nhánh HCM như sau: (1) Thu nhập và phúc lợi, (2) Điều kiện làm việc, (3) Đào tạo phát triển, (4) Công việc phù hợp và (5) Quan hệ lao động. Từ kết quả phân tích, tác giả đề xuất 5 giải pháp đối với từng yếu tố ảnh hưởng để giúp công ty cải thiện động lực làm việc cho nhân viên. Xét đến tính khả thi của từng giải pháp và mức độ cải thiện động lực làm việc sau khi áp dụng, giải pháp hoàn thiện điều kiện làm việc được ưu tiên xây dựng kế hoạch hành động và chú trọng thực hiện.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng viên nhân viênen_US
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.subjectPersonnel manangementen_US
dc.subjectHuman resource managementen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty TNHH Reeracoen Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.