Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62479
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Quốc Tuấnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Thânen_US
dc.date.accessioned2021-09-25T13:47:07Z-
dc.date.available2021-09-25T13:47:07Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62479-
dc.description.abstractHoạt động cho vay khách hàng cá nhân là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến lược đẩy mạnh phát triển ngân hàng bán lẻ của VietinBank nói riêng và các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung. Do đó, để phát triển bền vững, ổn định thì việc nghiên cứu “Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn” là điều vô cùng cần thiết. Mục đích chính của bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank Sài Gòn, từ đó tác giả tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp kiến nghị hợp lý để phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh. Để đánh giá về thực trạng này, tác giả tiến hành so sánh, thống kê, phân tích, thu thập và tổng hợp số liệu kết hợp nghiên cứu tài liệu liên quan để đánh giá kết quả đạt được, các mặt hạn chế của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Từ kết quả nghiên cứu đạt được, tác giả đã đề ra các kiến nghị cụ thể phát triển cả về chiều rộng (mở thêm phòng giao dịch) và chiều sâu (Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay; Đẩy mạnh doanh số và dư nợ cho vay; Tăng cường công tác quản trị rủi ro cho vay; Nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng tiếp thị của cán bộ tín dụng; Phát triển hoạt động huy động vốn) cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank Sài Gòn.en_US
dc.format.medium57 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHoạt động cho vayen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.subjectLending activitiesen_US
dc.subjectIndividual customersen_US
dc.titlePhát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Sài Gònen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.