Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62491
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorMai Phan Cẩm Túen_US
dc.date.accessioned2021-09-30T09:31:08Z-
dc.date.available2021-09-30T09:31:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62491-
dc.description.abstractNghiên cứu điều tra mối quan hệ giữa kiều hối, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế trong nhóm gồm 16 quốc gia châu Á có thu nhập trung bình, trong giai đoạn 2000 – 2019. Nghiên cứu sử dụng cả ước tính OLS điều chỉnh toàn phần (FMOLS) và OLS động (DOLS), với kiểm định nghiệm đơn vị và kiểm định đồng liên kết. Sau khi thiết lập đồng liên kết, kiều hối và phát triển tài chính được phát hiện có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Số hạng tương tác cho thấy phát triển tài chính đóng vai trò thay thế trong mối quan hệ kiều hối–tăng trưởng. Cuối cùng, mối quan hệ nhân quả hai chiều được tìm thấy giữa kiều hối và GDP; và tồn tại quan hệ nhân quả Granger một chiều từ GDP đến phát triển tài chính.en_US
dc.format.medium48 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiều hốien_US
dc.subjectPhát triển tài chínhen_US
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen_US
dc.subjectRemittancesen_US
dc.subjectFinancial developmenten_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.titleTác động của kiều hối, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia châu Á giai đoạn 2000 - 2019en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.