Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62495
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngọc Hạnhen_US
dc.date.accessioned2021-09-30T10:08:16Z-
dc.date.available2021-09-30T10:08:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62495-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn giai đoạn 2015 – 2019. Sau đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Tho. Đề tài sử dụng đồng thời các phương pháp thống kê dữ liệu về hoạt động huy động vốn, phương pháp so sánh để phân tích hoạt động huy động vốn tại chi nhánh. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho thấy những mặt thành công và hạn chế trong công tác huy động vốn 5 năm vừa qua tại chi nhánh như: luôn chủ động, thống nhất, quán triệt trong việc xác định tiềm năng địa bàn, lập và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả, làm tốt công tác quan hệ khách hàng, phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ trong hoạt động kinh doanh chung của chi nhánh. Tuy nhiên, lãi suất huy động mặc dù đã được quan tâm, điều chỉnh linh hoạt nhưng chưa thực sự hấp dẫn khách hàng, có một số chương trình ưu đãi nhưng chưa hấp dẫn được nhiều đối tượng khách hàng làm giảm hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Tho. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa không chỉ đối với Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Tho trong việc vận dụng, tham khảo các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh mà còn là tài liệu tham khảo cho các ngân hàng khác và cho các định hướng nghiên cứu tiếp theo có liên quan đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectHuy động vốnen_US
dc.subjectTài chínhen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectCapital mobilizationen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Thoen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.