Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62511
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Ngọc Toànen_US
dc.contributor.authorTrần Thùy Thảo Vyen_US
dc.date.accessioned2021-10-02T09:36:09Z-
dc.date.available2021-10-02T09:36:09Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62511-
dc.description.abstractTrong bất kỳ một đơn vị nào cũng tồn tại các yếu kém, thách thức nhưng tùy vào nhà quản lý mà xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ sao cho phù hợp với đặc điểm, quy mô của đơn vị đó. Luận văn này nghiên cứu tình hình thực tế các hoạt động diễn ra ở Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó suy luận những triệu chứng có thể là vấn đề cần nghiên cứu, áp dụng cơ sở lý thuyết để dự đoán các nguyên nhân có thể xảy ra. Sau đó sử dụng các phương pháp nghiên cứu để kiểm chứng lại những nguyên nhân thực sự nào gây nên hạn chế. Cuối cùng đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai với mong muốn nhà trường sẽ phát triển hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động, lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro. Đồng thời, góp phần mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tượng bên ngoài, hội nhập quốc tế.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectTrường đại họcen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectUniversityen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.