Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62517
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTS Trịnh Tú Anhen_US
dc.contributor.authorThS. Trần Thị Quỳnh Maien_US
dc.date.accessioned2021-10-02T12:59:15Z-
dc.date.available2021-10-02T12:59:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.isbn9786048057442-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62517-
dc.description.abstractCuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) 4.0 mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho quá trình phát triển đô thị. Chuyển đổi số là bước đi quan trọng trong quá trình này, mang lại những tác động đáng kể cho phát triển đô thị trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Bài viết nhằm mục tiêu tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của các đô thị trên thế giới, tác động của các cuộc CMCN và quá trình chuyển đổi số lên phát triển đô thị, phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình chuyển đổi số của các thành phố trên thế giới và phân tích bối cảnh tại Việt Nam. Những giải pháp nền tảng được đưa ra nhằm giúp cho các thành phố, địa phương trong cả nước có cái nhìn tổng quát và những bước đi đúng đắn trước khi xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược và thực hiện chương trình chuyển đổi số một cách hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường.en_US
dc.format.mediumPDFen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherThông tin và Truyền thôngen_US
dc.relation.ispartofKinh tế Việt Nam trên con đường chuyển đổi sốen_US
dc.subjectChuyển đổi sốen_US
dc.subjectCách mạng công nghiệpen_US
dc.subjectPhát triển đô thịen_US
dc.subjectThành phố thông minhen_US
dc.titleTác động của chuyển đổi số trong phát triển đô thị: cơ hội và thách thức cho Việt Namen_US
dc.typeBook Chapteren_US
item.openairetypeBook Chapter-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Book Series
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.