Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62541
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTS. Nguyễn Hữu Huânen_US
dc.contributor.authorTS. Ngô Minh Vũen_US
dc.contributor.authorThS. Trần Nguyễn Trâm Anhen_US
dc.date.accessioned2021-10-03T15:27:48Z-
dc.date.available2021-10-03T15:27:48Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.isbn9786048057442-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62541-
dc.description.abstractNghiên cứu này đề xuất một giải pháp về việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc xây dựng một thị trường chứng khoán phi tập trung tại Việt Nam. Trong đó chỉ ra rằng việc xây dựng thị trường chứng khoán theo cơ chế phi tập trung sẽ giúp loại bỏ các trung gian không cần thiết từ đó làm giảm thiểu chi phí giao dịch, thời gian giao dịch, thời gian chứng khoán và tiền về tài khoản. Bên cạnh đó, với cơ chế bảo mật của công nghệ Blockchain sẽ giúp cho thị trường rất khó bị tấn công mang lại sự an toàn và tính bền vững cao cho toàn hệ thống. Nghiên cứu đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp cho các bên liên quan như chính phủ, ủy ban chứng khoán nhà nước, công ty chứng khoán để có thể xây dựng được thành công thị trường chứng khoán theo cơ chế phi tập trung bằng công nghệ Blockchain.en_US
dc.format.mediumPDFen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherThông tin và Truyền thôngen_US
dc.relation.ispartofKinh tế Việt Nam trên con đường chuyển đổi sốen_US
dc.subjectBlockchainen_US
dc.subjectCơ chế phi tập trungen_US
dc.subjectThị trường chứng khoánen_US
dc.titleXây dựng thị trường chứng khoán phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchainen_US
dc.typeBook Chapteren_US
item.openairetypeBook Chapter-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Book Series
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.