Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorLê Thị Thủyen_US
dc.date.accessioned2021-10-08T07:14:08Z-
dc.date.available2021-10-08T07:14:08Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010325-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033205~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62554-
dc.description.abstractTrên cơ sở chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan Khối Đảng cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhằm hướng đến sự thỏa mãn trong công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh hiện nay, đồng thời dựa vào yêu cầu công việc ngày càng cao hiện nay trong hệ thống chính trị, tác giả đã chọn đề tại nghiên cứu này. Trong nghiên cứu này, đối tượng nghiên cứu là sự thỏa mãn công việc của công chức tại các cơ quan Khối Đảng cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là giới hạn tại các cơ quan Khối Đảng cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2019. Tổng quan lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, cụ thể: Từ các lý thuyết về sự thỏa mãn công việc, các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc mô hình hồi qui tuyến tính ban đầu đã được xây dựng với biến phụ thuộc là sự thỏa mãn công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, còn 7 biến độc lập lần lượt là sự thỏa mãn đối với thu nhập, sự thỏa mãn đối với đào tạo thăng tiến, sự thỏa mãn đối với cấp trên, sự thỏa mãn đối với đồng nghiệp, sự thỏa mãn đối với đặc điểm công việc, sự thỏa mãn đối với điều kiện làm việc và sự thỏa mãn đối với phúc lợi cơ quan. Từ các định nghĩa về các nhân tố của sự thỏa mãn công việc cùng với các nghiên cứu liên quan, tác giả xây dựng các chỉ số (khía cạnh/biến quan sát) cấu thành để đo lường sự thỏa mãn ở từng nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc. Dựa vào thực trạng, tổng quan về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trình bày chi tiết phương pháp nghiên cứu được thực hiện để đánh giá thang đo các khái niệm nghiên cứu và mô hình lý thuyết về các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia được dùng cho bước nghiên cứu sơ bộ với nội dung được chuẩn bị trước dựa theo thang đo có sẵn. Nghiên cứu chính thức là một nghiên cứu định lượng. Bảng câu hỏi do đối tượng khảo sát tự trả lời và là công cụ chính để thu thập dữ liệu dùng cho bước này với kích thước mẫu n=252. Các thang đo được kiểm định sơ bộ bằng phương pháp độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Sau khi điều chỉnh, các thang đo đạt yêu cầu sẽ được nghiên cứu định lượng chính thức. Từ các kết quả nghiên cứu này, tác giả đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hướng đến sự thỏa mãn trong công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay.en_US
dc.format.medium62 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của công chức tại các cơ quan khối Đảng cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.