Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62564
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Thị Thu Hồngen_US
dc.contributor.authorLê Thị Thu Ngânen_US
dc.date.accessioned2021-10-08T08:03:53Z-
dc.date.available2021-10-08T08:03:53Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011331-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033047~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62564-
dc.description.abstractKhông chỉ tỷ suất sinh lời cổ phiếu là thước đo để đánh giá lợi nhuận chung của các công ty mà tỷ suất sinh lời cổ phiếu trên thị trường tài chính cũng bị ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực từ nguồn thông tin nhận được từ các công ty. Do đó, các nhà quản lý và cổ đông quan tâm đến tỷ suất sinh lời và tìm cách tối đa hóa lợi nhuận cổ phiếu mà họ đang nắm giữ. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời cổ phiếu rất nhạy cảm với tác động của các yếu tố khác nhau. Mục đích của nghiên cứu này là để điều tra xem liệu có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa cấu trúc vốn, hiệu quả tài chính và tỷ suất sinh lời của cổ phiếu của 243 công ty niêm yết trên HOSE (ngoại trừ lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm) và dữ liệu được thu thập trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2019. Để làm được điều này, dữ liệu tài chính của 243 công ty được chấp nhận được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán bằng cách sử dụng cách tiếp cận của mô hình FEM và REM với dữ liệu thứ cấp để ước tính các mức độ tác động, tác giả đã sử dụng các biến độc lập về cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính và biến phụ thuộc là tỷ suất sinh lời của cổ phiếu. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy có sự tồn tại của mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời của cổ phiếu và hiệu quả tài chính cũng như cấu trúc vốn. Thay đổi cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động tài chính có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu của các công ty trên HOSE. Tỷ số dòng tiền và giá trị sổ sách trên giá trị thị trường có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu và tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản, tăng trưởng tài sản, suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và thu nhập trên cổ phiếu có tác động tích cực đến lợi nhuận cổ phiếu trong khi tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản và quy mô công ty không có ý nghĩa thống kê đáng kể nào.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCorporationsen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectCapitalen_US
dc.subjectCapital budgeten_US
dc.subjectDoanh nghiệpen_US
dc.subjectTài chínhen_US
dc.subjectNgân sách vốnen_US
dc.subjectVốnen_US
dc.titleTác động của cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu của các công ty trên HOSEen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.