Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62672
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorTrần Vạn Thôngen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T08:28:46Z-
dc.date.available2021-11-01T08:28:46Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011465-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033076~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62672-
dc.description.abstractCác ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt với rủi ro tín dụng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau xuất phát từ các yếu tố nội tại ngân hàng và các yếu tố vĩ mô. Đo lường, phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng và gợi ý chính sách hạn chế những tổn thất do rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại là yêu cầu cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ kinh tế. Mục tiêu của luận văn là phân tích và đo lường các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng, nhằm gợi ý chính sách hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận văn sử dụng phương pháp định lượng, dựa trên dữ liệu bảng 20 ngân hàng thương mại trong thời gian từ năm 2006 đến 2019 cùng với phương pháp tổng hợp kết hợp so sánh. Tác giả còn sử dụng các mô hình hồi quy đa biến OLS, REM, FEM và GMM để kiểm định và phân tích tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố như đòn bẩy tài chính, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, quy mô ngân hàng và lãi suất cho vay có tác động đến rủi ro tín dụng. Đồng thời, dựa trên kết quả nghiên cứu của các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng, tác giả đề xuất các gợi ý chính sách hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBanks and bankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.