Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Uyên Uyênen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Diễm Phụngen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T08:59:29Z-
dc.date.available2021-11-01T08:59:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011291-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033052~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62679-
dc.description.abstractNghiên cứu của tác giả được thực hiện để kiểm tra tác động của xung đột giữa các chủ sở hữu đến lượng tiền mặt nắm giữ tại các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 110 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019. Bằng việc sử dụng các phương pháp định lượng: phương pháp ước lượng Sai phân (D-GMM - Difference – General Method of Moments), phương pháp ước lượng Hệ thống (S-GMM - System – General Method of Moments), phương pháp ước lượng Bình phương tối thiểu 2 giai đoạn (2SLS - Two stage ordinary least squares) và Mô hình Tác động cố định (FEM - Fixed Effect Model) kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng xung đột giữa các chủ sở hữu càng nhiều thì các công ty Việt Nam càng có xu hướng nắm giữ nhiều tiền mặt hơn; điều này được thể hiện rõ nét nhất ở các công ty có lượng tiền mặt nắm giữ nhiều và ngược lại. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nếu có sự gia tăng của yếu tố đầu tư tổ chức thì sự ảnh hưởng của xung đột giữa các chủ sở hữu lên lượng tiền mặt nắm giữ tại công ty sẽ giảm xuống. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà quản lý công ty ở Việt Nam có cái nhìn khái quát hơn về cơ cấu chủ sở hữu của công ty; từ đó có những chính sách phù hợp để bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu nói chung và các cổ đông thiểu số nói riêng, tạo môi trường lành mạnh và hấp dẫn với các nhà đầu tư tổ chức. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động phân bổ vốn. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để mở rộng và phát triển cho các nghiên cứu sau này.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý tiền mặten_US
dc.subjectCash managementen_US
dc.titleTác động của xung đột giữa các chủ sở hữu đến lượng tiền mặt nằm giữ tại các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Research) = Tài chính - Ngân hàng (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.