Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62680
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Huyền Trangen_US
dc.date.accessioned2021-11-01T09:08:39Z-
dc.date.available2021-11-01T09:08:39Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011459-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033074~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62680-
dc.description.abstractDịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng trở nên thông dụng do đó việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ là rất quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng và số lượng khách hàng sử dụng. Xác định các yếu tố tác động đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV CN SGD2, đưa ra các giải pháp khuyến nghị. Kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Dựa trên các lý thuyết và các nghiên cứu trước hình thành các yếu tố để xem xét tác động. Thông qua kết quả khảo sát và xử lý dữ liệu để xác định sự ảnh hưởng. Tìm thấy mối tương quan thuận chiều giữa các yếu tố dễ sử dụng, hiệu quả mong đợi, thương hiệu ngân hàng, ảnh hưởng xã hội, công nghệ dịch vụ đối với ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Ngoài ra cũng chỉ ra sự khác biệt theo độ tuổi, trình độ học vấn và lĩnh vực công việc đối với ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ. Kết quả nghiên cứu nhằm tìm ra sự tác động của các yếu tố và ý nghĩa của các yếu tố này đưa ra các giải pháp khuyến nghị để nâng cao chất lượng. Tuy nhiên do hạn chế về thời gian, kiến thức và tính đại diện mẫu chưa cao nên chưa có cái nhìn thật tổng quát. Cần có bài nghiên cứu trên diện rộng hơn để tăng tính khái quát cho nghiên cứu.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng điện tửen_US
dc.subjectBanks and bankingen_US
dc.subjectInternet bankingen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của người tiêu dùng cá nhân: Nghiên cứu tại BIDV Chi nhánh Sở Giao Dịch 2en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityCommercial Business (by Coursework) = Kinh doanh thương mại (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.