Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Tiến Khaien_US
dc.contributor.authorVăn Thị Mỹ Duyênen_US
dc.date.accessioned2021-11-03T02:40:15Z-
dc.date.available2021-11-03T02:40:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62687-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá nhận thức, tìm hiểu thực trạng tham gia của hộ nông dân vào Hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đánh giá các nhân tố tác động đến sự tham gia của nông dân vào mô hình Hợp tác xã nông nghiệp. Đề xuất những giải pháp để nâng cao nhận thức của nông dân về Hợp tác xã nông nghiệp từ đó thu hút sự tham gia của nông dân vào Hợp tác xã nông nghiệp, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của người nông dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectProbiten_US
dc.subjectHợp tác xã nông nghiệpen_US
dc.subjectQuyết định tham giaen_US
dc.subjectNông hộen_US
dc.subjectAgricultural cooperativeen_US
dc.subjectJoining decisionen_US
dc.subjectFarmeren_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia Hợp tác xã nông nghiệp của các hộ gia đình trên địa bàn Huyện Cần Đước, Tỉnh Long Anen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityDevelopment Economics (by Research) = Kinh tế phát triển (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.