Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62796
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Phong Nguyênen_US
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Cẩm Trangen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Yếnen_US
dc.date.accessioned2021-12-03T01:46:37Z-
dc.date.available2021-12-03T01:46:37Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010345-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033228~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62796-
dc.description.abstractGần đây, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách tài chính công quan trọng, đặc biệt là việc ban hành các chế độ kế toán mới áp dụng cho các lĩnh vực công khác nhau. Các cải cách này nhằm giảm thiểu sự khác biệt giữa kế toán công ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Trên nền tảng lý thuyết quản lý công mới, lý thuyết thể chế, lý thuyết đại diện và lý thuyết bất định, nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá và kiểm định tác động của năng lực kế toán, tác động của vai trò lãnh đạo đến chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, luận án này cũng xem xét tác động của chất lượng báo cáo tài chính và tác động của trách nhiệm giải trình đến thành quả hoạt động trong các đơn vị công tại Việt Nam. Bằng việc sử dụng phần mềm SmartPLS 3 với 235 mẫu khảo sát chính thức cùng đáp viên chủ yếu là kế toán và nhà quản trị làm việc trong các đơn vị công tại Việt Nam, tác giả đã kiểm định tám giả thuyết trong mô hình nghiên cứu của luận án. Kết quả cho thấy: (1) Năng lực kế toán và vai trò lãnh đạo có tác động cùng chiều đến chất lượng báo cáo tài chính; (2) Năng lực kế toán và vai trò lãnh đạo có tác động cùng chiều đến trách nhiệm giải trình; (3) Chất lượng báo cáo tài chính có tác động cùng chiều đến trách nhiệm giải trình; (4) Chất lượng báo cáo tài chính có tác động cùng chiều đến thành quả hoạt động; (5) Trách nhiệm giải trình có tác động cùng chiều đến thành quả hoạt động; (6) Trách nhiệm giải trình đóng vai trò trung gian cho tác động gián tiếp của chất lượng báo cáo tài chính đến thành quả hoạt động. Kết quả của nghiên cứu sẽ là đóng góp quan trọng về mặt lý luận và ý nghĩa thực tiễn cho các đơn vị công tại Việt Nam trong việc thực hiện các chế độ kế toán mới theo hướng áp dụng cơ sở dồn tích đầy đủ nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính, phục vụ cho nhu cầu ngày càng gia tăng về trách nhiệm giải trình và tăng cường sự tin tưởng của người dân vào các đơn vị công. Từ đó, có thể góp phần hỗ trợ các đơn vị công trong tiến trình củng cố và nâng cao thành quả hoạt động.en_US
dc.format.medium174 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng báo cáo tài chínhen_US
dc.subjectĐơn vị côngen_US
dc.subjectNăng lực kế toánen_US
dc.subjectTrách nhiệm giải trìnhen_US
dc.subjectThành quả hoạt độngen_US
dc.subjectVai trò lãnh đạoen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectFinancial reporting qualityen_US
dc.subjectPublic organizationsen_US
dc.subjectAccounting competencyen_US
dc.subjectAccountabilityen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectVietnamen_US
dc.titleTác động của năng lực kế toán và vai trò lãnh đạo đến chất lượng báo cáo tài chính, trách nhiệm giải trình và thành quả hoạt động trong các đơn vị công tại Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.