Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62805
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Hùngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồng Hạnhen_US
dc.date.accessioned2021-12-06T02:48:26Z-
dc.date.available2021-12-06T02:48:26Z-
dc.date.issued2021-12-06-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62805-
dc.description.abstractTrong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất ngày càng cao và phù hợp với mục tiêu chiến lược của huyện Đất Đỏ, việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ Phước Hải sẽ là đòn bẩy để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý chợ và gia tăng nguồn thu. Luận văn đã nghiên cứu lý thuyết về mô hình quản lý chợ, các loại hình quản lý chợ theo hướng chuyên nghiệp hoá và cách bố trí cũng như sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả và tham khảo kinh nghiệm của một số địa phương trong nước. Nhìn chung, công tác quản lý chợ theo hình thức doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ có hiệu quả hơn, khai thác triệt để các nguồn thu... được quan tâm và đảm bảo hơn. Hoạt động hiện nay tại chợ Phước Hải, có thể nói hoạt động của chợ về việc tổ chức, kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ trong chợ mới chỉ đảm bảo ở mức cơ bản. Công tác quản lý chợ còn nhiều hạn chế và yếu kém, đội ngũ cán bộ quản lý còn nhiều người chưa qua đào tạo và hạn chế về năng lực chuyên môn... đặc biệt là tác động đến ngân sách nhà nước khi hàng năm nhà nước vẫn phải cấp bổ sung ngân sách cho chợ. Trên cơ sở đó ta thấy được sự cần thiết phải phát triển chợ theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ Phước Hải được đề xuất đảm bảo hoạt động bình thường của các hộ tiểu thương. Luận văn đã đưa ra phương án chuyển đổi mô hình quản lý và dự kiến lợi ích về mặt kinh tế - tài chính khi chuyển đổi mô hình chợ Phước Hải nhằm đạt được mục tiêu đề ra.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý chợen_US
dc.subjectNgân sách nhà nướcen_US
dc.subjectMarket managementen_US
dc.subjectState budgeten_US
dc.titleChuyển đổi mô hình quản lý chợ nhằm tăng thu ngân sách cấp huyện: tình huống chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.