Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62870
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồng Nhungen_US
dc.date.accessioned2021-12-21T03:05:41Z-
dc.date.available2021-12-21T03:05:41Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62870-
dc.description.abstractLuận văn đã tiến hành nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi qua phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của sinh viên Trường Sonadezi. Qua sự viện dẫn các các lý thuyết có liên quan và kế thừa các mô hình tương tự trước đây, cùng với sự khảo sát 153 mẫu là sinh viên của Trường kèm thêm phân tích các số liệu thứ cấp trong ba năm gần nhất có liên quan tới chất lượng đào tạo của Trường. Kết quả thu được các cảm nhận của sinh viên về các yếu tố liên quan tới sự hài lòng của các yếu tố “Chất lượng bài giảng”; “Cấu trúc khoá học”, “Tính linh hoạt của đào tạo trực tuyến”, “Chất lượng công nghệ” đều ở mức hài lòng trung bình. Qua đó tác giả đề xuất một số giải pháp để tăng sự hài lòng của sinh viên về các yếu tố nói trên.en_US
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTrường cao đẳngen_US
dc.subjectHài lòng sinh viênen_US
dc.subjectHọc trực tuyếnen_US
dc.subjectPhương pháp học tậpen_US
dc.subjectCollegesen_US
dc.subjectStudent satisfactionen_US
dc.subjectE-Learningen_US
dc.subjectLearning methodsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo trực tuyến ở Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.