Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63115
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Thảoen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T08:13:28Z-
dc.date.available2022-02-24T08:13:28Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011710-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033334~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63115-
dc.description.abstractĐể thu hút và khai thác hết tiềm năng, sức sáng tạo của người lao động; từ đó nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc tạo động lực cho người lao động là hết sức cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn rất cao đối với doanh nghiệp. Hơn thế, thực trạng chính sách ảnh hưởng đến động lực cho nhân viên kinh doanh Bảo Việt TP.HCM vẫn còn những tồn đọng, khó khăn cần giải quyết. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng: Xác định các yếu tố tạo động lực cho nhân viên kinh doanh của Công ty Bảo Việt Thành phố Hồ Chí Minh và Phương pháp định tính: phân tích và diễn giải các yếu tố tạo động lực cho nhân viên kinh doanh của Công ty Bảo Việt, nghiên cứu được các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên công ty Bảo Việt TP. Hồ Chí Minh theo mức độ quan trọng giảm dần: Điều kiện làm việc, Độ phù hợp công việc, Lãnh đạo - nhân viên, Thu nhập phúc lợi và Đào tạo - thăng tiến. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng quy trình đào tạo và phát triển nhân viên còn kém hiệu quả; điều kiện làm việc chưa có sự kết nối các thành viên, gây mâu thuẫn và ảnh hưởng tinh thần nhân viên; quan hệ công việc còn chưa công bằng, lãnh đạo thiếu công bằng trong việc đánh giá năng lực nhân viên.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐộng lựcen_US
dc.subjectTạo động lựcen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectCreating motivationen_US
dc.subjectWorking motivationen_US
dc.titleGiải pháp tạo động lực làm việc của nhân viên kinh doanh tại công ty Bảo Việt TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.