Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63370
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorĐặng Nguyệt Túen_US
dc.date.accessioned2022-03-28T06:50:25Z-
dc.date.available2022-03-28T06:50:25Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63370-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với hoạt động Marketing mix trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Bến Tre. Để tiến hành nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng vấn, khảo sát khách hàng. Dữ liệu thu thập được sử dụng để đánh giá thang đo bằng công cụ phân tích độ tin cậy (Reliability Analysis) thông qua hệ số Cronbach‘Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratary Factor Analysis), mô hình hồi quy bội để kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Qua nghiên cứu, luận văn đánh giá được tác động cũng như mối quan hệ của chính sách Marketing mix đối với sự hài lòng của khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Bến Tre. Những mặt được và hạn chế trong chính sách Marketing mix. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với hoạt động Marketing mix trong công tác huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Bến Tre.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự hài lòngen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.subjectMarketing mixen_US
dc.subjectHuy động vốnen_US
dc.subjectVietinbanken_US
dc.subjectMobilizationen_US
dc.titleĐánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với hoạt động Marketing Mix trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bến Treen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.