Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorĐào Thị Bích Trâmen_US
dc.date.accessioned2022-04-01T06:39:59Z-
dc.date.available2022-04-01T06:39:59Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011725-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033548~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63436-
dc.description.abstractSự gắn kết trong công việc là một trong các tiêu chí quan trọng tại nơi làm việc, giúp đem lại nhiều kết quả tích cực như nâng cao hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên. Năng lực tâm lý là một khái niệm cốt lõi trong nghiên cứu về hành vi tổ chức tích cực (Positive organizational behavior). Những phát hiện gần đây cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu và thực hành về cách đào tạo năng lực tâm lý - một phần có giá trị trong quản lý căng thẳng của tổ chức. Chánh niệm, ngoài việc mang đặc tính của một trạng thái tâm lý thì còn là một đặc điểm tính cách – người có chánh niệm cao sẽ thường xuyên trải nghiệm những trạng thái ý thức mà tại thời điểm đó, họ chú ý tập trung vào các hiện tượng bên ngoài và bên trong đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Việc nghiên cứu chánh niệm trong bối cảnh nơi làm việc chưa được thực hiện nhiều ở Việt Nam cho đến nay. Vì vậy, nghiên cứu này tập trung xem xét mối quan hệ giữa năng lực tâm lý, chánh niệm và sự gắn kết trong công việc. Nghiên cứu được thực hiện với nhân viên văn phòng làm việc tại các doanh nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của Việt Nam. Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2020, thành phố Hồ Chí Minh có 26,5 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân, xếp thứ nhất cả nước. Với 336 kết quả khảo sát thu về và 298 kết quả hợp lệ, kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực tâm lý tác động dương đến sự gắn kết trong công việc và có tác động dương đến chánh niệm. Chánh niệm có tác động dương đến sự gắn kết trong công việc. Các kết quả này phù hợp với giả thuyết mà tác giả đưa ra. Tuy nhiên, khác với dự đoán của tác giả về sự điều tiết của chánh niệm đối với mối quan hệ giữa năng lực tâm lý và sự gắn kết trong công việc, kết quả của nghiên cứu này cho thấy chánh niệm không có tác động điều tiết đến mối quan hệ giữa năng lực tâm lý và sự gắn kết trong công việc.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNăng lực tâm lýen_US
dc.subjectChánh niệmen_US
dc.subjectSự gắn kết trong công việcen_US
dc.subjectPsychological capitalen_US
dc.subjectMindfulnessen_US
dc.subjectWork engagementen_US
dc.titleMối quan hệ giữa năng lực tâm lý, chánh niệm và sự gắn kết trong công việc của nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.