Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63467
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorLương Ngọc Lan Thanhen_US
dc.date.accessioned2022-04-05T03:20:10Z-
dc.date.available2022-04-05T03:20:10Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011694-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033576~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63467-
dc.description.abstractĐề tài “Ảnh hưởng của lòng yêu nước, truyền miệng điện tử và vai trò trung gian của tính vị chủng tiêu dùng đến ý định mua hàng và hành vi tẩy chay: Trường hợp người tiêu dùng TP.HCM” tìm hiểu mối quan hệ giữa chủ nghĩa yêu nước, truyền miệng điện tử tích cực và tiêu cực lên tính vị chủng tiêu dùng, từ đó tác động đến ý định mua hàng trong nước và hành vi tẩy chay hàng Trung Quốc của người tiêu dùng Việt Nam. Trên cơ sở tổng kết lý thuyết từ các nghiên cứu có liên quan, tác giả đã đề xuất ra mô hình nghiên cứu dựa trên bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu gồm có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng chính thức. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phương pháp thảo luận nhóm với 10 người tiêu dùng để điều chỉnh và bổ sung thang đo. Nghiên cứu định lượng chính thức với 400 người tiêu dùng tại TP.HCM, dữ liệu thu thập được xử lý, sau đó sử dụng phần mềm Smart PLS để đánh giá mô hình đo lường và mô hình cấu trúc để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu đã đề xuất. Kết quả nghiên cứu thể hiện chủ nghĩa yêu nước có tác động tích cực đến tính vị chủng tiêu dùng và ý định mua hàng trong nước, và tính vị chủng tiêu dùng cũng có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua hàng và hành vi tẩy chay hàng Trung Quốc. Ngoài ra, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy không có mối liên hệ giữa truyền miệng điện tử tích cực và tiêu cực đến tính vị chủng tiêu dùng, cũng như không có sự khác biệt về nhân khẩu học (giới tính, trình độ học vấn) đối với tính vị chủng của người tiêu dùng Việt Nam. Ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của nghiên cứu này được thảo luận.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChủ nghĩa yêu nướcen_US
dc.subjectHành vi tẩy chayen_US
dc.subjectTính vị chủng tiêu dùngen_US
dc.subjectTruyền miệng điện tửen_US
dc.subjectÝ định mua hàngen_US
dc.subjectBoycott behavioren_US
dc.subjectConsumer ethnocentrismen_US
dc.subjectElectronic word of mouth (e-WoM)en_US
dc.subjectPatriotismen_US
dc.subjectPurchase intentionen_US
dc.titleẢnh hưởng của lòng yêu nước, truyền miệng điện tử và vai trò trung gian của tính vị chủng tiêu dùng đến ý định mua hàng và hành vi tẩy chay: Trường hợp người tiêu dùng TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.