Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63621
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Tiến Dũngen_US
dc.contributor.authorBùi Văn Thờien_US
dc.date.accessioned2022-05-13T02:24:41Z-
dc.date.available2022-05-13T02:24:41Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012228-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033718~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63621-
dc.description.abstractLuận án nghiên cứu về mối quan hệ giữa vốn xã hội với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành dệt may tại khu vực phía Nam, Việt Nam, thông qua xem xét vai trò trung gian của hai yếu tố tiếp thu kiến thức và đổi mới sản phẩm. Sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm: (1) Nghiên cứu định tính khám phá mô hình và hiệu chỉnh thang đo các yếu tố; (2) Nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các nhà lãnh đạo cấp cao và cấp trung đại diện cho 293 doanh nghiệp. Nghiên cứu này đã có những đóng góp mới về mặt khoa học và thực tiễn. Vốn xã hội của doanh nghiệp bao gồm ba khía cạnh là vốn xã hội lãnh đạo, vốn xã hội bên trong và vốn xã hội bên ngoài tác động gián tiếp lên kết quả kinh doanh. Đồng thời nghiên cứu cũng khám phá vai trò trung gian của hai yếu tố tiếp thu kiến thức và đổi mới sản phẩm trong việc truyền dẫn tác động đến kết quả kinh doanh. Hơn nữa, nghiên cứu này cũng rút ra được các hàm ý quản trị dành cho các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp ngành dệt may và các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là hiệp hội ngành nghề dệt may các cấp từ trung ương đến địa phương.en_US
dc.format.medium148 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectHiệu quả kinh doanhen_US
dc.subjectVốn xã hộien_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectBusiness performanceen_US
dc.subjectSocial capitalen_US
dc.titleTác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - trường hợp nghiên cứu ngành dệt may khu vực phía Nam, Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen_US
item.openairetypeDissertations-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.