Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63633
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Thanhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Tuấnen_US
dc.date.accessioned2022-05-17T03:32:53Z-
dc.date.available2022-05-17T03:32:53Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012394-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033727~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63633-
dc.description.abstractĐề gia tăng lợi nhuận các ngân hàng TMCP phải cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong và ngoài nước. Trong thị trường cạnh tranh gay gắt này thì khách hàng trở thành nhân tố quyết định tới sự tồn tại của Ngân hàng. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020 Ngân hàng OCB không ngừng tăng về số lượng khách hàng mới, tuy nhiên tỷ trọng về khách hàng cũ lại có xu hướng giảm. Từ đó tác giả đề xuất đề tài “Giải pháp nâng cao lòng trung thành của khối khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)” làm luận văn thạc sĩ. Đề tài thực hiện để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân sau đó phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng OCB. Đề tài chủ yếu kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu định lượng như thống kê, tổng hợp, so sánh và phân tích để đánh giá thực trạng lòng trung thành của khách hàng. Các dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS. Kết quả cho thấy cả năm yếu tố đều ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng. Từ đó giúp Ban lãnh đạo Ngân hàng có cái nhìn tổng quát và là cơ sở để thực hiện nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng. Luận văn cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và các lĩnh vực dịch vụ bán lẻ khác.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectLòng trung thành của khách hàng cá nhânen_US
dc.subjectNgân hàng OCBen_US
dc.subjectNgân hàng Phương Đôngen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.subjectNgân hàng TMCP Phương Đôngen_US
dc.subjectThe loyalty of individual customersen_US
dc.subjectOrient Commercial Joint Stock Banken_US
dc.subjectOCB banken_US
dc.subjectIndividual customersen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.