Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63676
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorLê Thị Anhen_US
dc.date.accessioned2022-05-30T07:19:11Z-
dc.date.available2022-05-30T07:19:11Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012433-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033767~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63676-
dc.description.abstractChính sách cổ tức là “cầu nối” gắn kết giữa các NĐT và doanh nghiệp niêm yết, vì thế nó có liên quan mật thiết đến hoạt động của thị trường vốn, từ đó gây ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Hiểu rõ được tầm quan trọng này, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)” với mục tiêu nghiên cứu chiều hướng và đo lường mức độ tác động của các nhân tố nội sinh doanh nghiệp (đại diện là các biến độc lập: Quy mô công ty, Tốc độ tăng trưởng, Dòng tiền hoạt động, Đòn bẩy tài chính, Tỉ suất sinh lợi, Sở hữu Nhà nước và Hệ số rủi ro) lên CS cổ tức bằng tiền mặt (đại diện là biến phụ thuộc: Tỉ lệ chi trả cổ tức). Tác giả sử dụng ước lượng mô hình hồi quy trên kích thước mẫu với 995 quan sát gồm 199 công ty phi tài chính NY trên HOSE trong khoảng thời gian 5 năm từ 2016-2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 3 biến: Tốc độ tăng trưởng, Đòn bẩy tài chính, Hệ số rủi ro có tương quan ngược chiều và 3 biến: Dòng tiền hoạt động, Tỉ suất sinh lợi, Sở hữu nhà nước có tương quan cùng chiều với Tỉ lệ chi trả cổ tức. Còn 1 biến độc lập còn lại là Quy mô công ty không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Tuy kết quả này không hoàn toàn trùng khớp với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây nhưng đã góp phần làm phong phú hơn các cơ sở lý luận về CS cổ tức, từ đó đưa ra các hàm ý chính sách cho các đối tượng là Doanh nghiệp, Nhà đầu tư và Nhà nước. Đồng thời từ những hạn chế của đề tài tác giả cũng mạnh dạn đề xuất hướng các nghiên cứu trong tương lai.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách cổ tứcen_US
dc.subjectChính sách cổ tức bằng tiền mặten_US
dc.subjectTỷ lệ chi trả cổ tứcen_US
dc.subjectSở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectDoanh nghiệp niêm yếten_US
dc.subjectDividend policyen_US
dc.subjectCash dividend policyen_US
dc.subjectDividend payout ratioen_US
dc.subjectHo Chi Minh City Stock Exchangeen_US
dc.subjectListed companiesen_US
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.