Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorDương Thị Tuyết Anhen_US
dc.date.accessioned2022-06-17T01:52:57Z-
dc.date.available2022-06-17T01:52:57Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012461-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033780~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63697-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến ý định đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp Chế biến lương thực -- thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng mô hình Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT, phương pháp thu thập số liệu và phân tích nhân tố kiểm định các giả thuyết nghiên cứu kết hợp thống kê mô tả. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện ngẫu nhiên thông qua bảng câu hỏi chi tiết bằng hình thức Google Drive. Kết quả thu thập được 184 phiếu khảo sát từ cấp lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, trong đó có 144 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 78,26%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố Kỳ vọng hiệu suất, Chi phí cảm nhận, Kỳ vọng nỗ lực, Điều kiện thuận lợi có tác động đến Ý định chấp nhận sử dụng công nghệ mới, trong khi đó yếu tố Ảnh hưởng xã hội và Đổi mới cá nhân không tác động đến Ý định chấp nhận sử dụng công nghệ mới. Từ kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đưa ra nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM đổi mới công nghệ.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐổi mới công nghệen_US
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừaen_US
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectTechnological innovationen_US
dc.subjectSMEsen_US
dc.subjectHo Chí Minh Cityen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu ngành công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩmen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.