Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63729
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.contributor.authorLương Kim Loanen_US
dc.date.accessioned2022-06-17T03:20:45Z-
dc.date.available2022-06-17T03:20:45Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012465-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033801~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63729-
dc.description.abstractBài nghiên cứu tập trung vào tìm mối liên hệ của các yếu tố quản trị công ty như Quy mô Hội đồng quản trị, thành phần Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, công tác công bố thông tin, vai trò của cổ đông và tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi đến rủi ro vốn, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản của hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Bài nghiên cứu được lấy số liệu từ 25 ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020. Dữ liệu thu thập được áp dụng các phương pháp kỹ thuật phân tích dữ liệu là thống kê mô tả, ma trận hệ số tương quan, kiểm định đa cộng tuyến, phân tích hồi quy nhiều tuyến tính được sử dụng để ước tính mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Kết quả cho thấy Quy mô hội đồng quản trị ảnh hưởng rõ ràng lên việc quản lý rủi ro vốn của ngân hàng; Thành phần hội đồng quản trị có những tác động tiêu cực lên lên rủi ro vốn, rủi ro tín dụng tuy nhiên lại là một điều tích cực trong việc quản lý rủi ro thanh khoản; Ủy ban Kiểm toán nhìn chung có những ảnh hưởng tích cực lên rủi ro; Công tác công bố thông tin cho thấy việc không công khai thông tin minh bạch, rõ ràng của các ngân hàng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến rủi ro vốn; Việc công bố thông tin cũng giúp cải thiện rủi ro thanh khoản của ngân hàng.Vai trò của cổ đông gần như có những tác động hoàn toàn tích cực đến việc quản lý rủi ro. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi cho thấy ảnh hưởng tích cực lên rủi ro vốn và rủi ro thanh khoản, khi tỷ lệ này càng nhỏ thì mức độ rủi ro càng thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại có tác động tiêu cực lên rủi ro tín dụng khi mà tỷ lệ này càng thấp thì mức độ rủi ro tín dụng lại càng cao. Từ đó các nhà quản trị có thể hoạch định tốt hơn trong việc quản lý rủi ro của ngân hàng cũng như trong nền kinh tế, cũng như đề xuất định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị công tyen_US
dc.subjectRủi roen_US
dc.subjectRủi ro vốnen_US
dc.subjectRủi ro thanh khoảnen_US
dc.subjectHệ thống ngân hàng thương mại cổ phầnen_US
dc.subjectCorporate governanceen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectCapital risken_US
dc.subjectLiquidity risken_US
dc.subjectJoint-stock commercial banking systemen_US
dc.titleNghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và rủi ro tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.