Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63754
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Lợien_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Hàen_US
dc.date.accessioned2022-06-24T02:25:48Z-
dc.date.available2022-06-24T02:25:48Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000012518-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033838~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63754-
dc.description.abstractThị trường sản xuất kinh doanh đang ngày càng hiện đại hóa, các công nghệ khoa học đang dần được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các doanh nghiệp sản xuất làm đa đang hóa kiểu dáng sản phẩm và sản phẩm ngày càng phức tạp; vì vậy việc tính giá thành rất quan trọng bởi nó cung cấp các thông tin giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí trong quá trình sản xuất và việc ra quyết định chiến lược kinh doanh để công ty có vị thế trên thương trường, Xuất phát từ thực tế trên tác giả lựa chọn đề tài: “VẬN DỤNG CHI PHÍ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG VÀO VIỆC TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR” làm đề tài nghiên cứu với mục đích minh chứng thực nghiệm về sự khác nhau khi lựa chọn phương pháp tính giá thành kiểu truyền thống và phương pháp ABC, đồng thời, đề xuất giải pháp ứng dụng vào công ty trong tương lai. Tác giả sử dụng số liệu tại công ty Vikor từ giai đoạn 2016 đến 2021 kết hợp với phương pháp kế toán chi phí dựa trên cở sở hoạt động ABC để kiểm chứng các nguyên nhân và tìm ra giải pháp cải thiện việc tính giá thành, giúp nhà quản trị có đủ thông tin cần thiết khi ra quyết định kinh doanh, góp phần tăng trưởng lợi nhuận.en_US
dc.format.medium112 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVikoren_US
dc.subjectChi phí dựa trên cơ sở hoạt độngen_US
dc.subjectMay mặcen_US
dc.subjectActivity based costingen_US
dc.subjectGarmenten_US
dc.titleVận dụng chi phí dựa trên cơ sở hoạt động vào việc tính chi phí sản xuất và giá thành tại Công ty Cổ phần Vikoren_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.