Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64066
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Viết Bằngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Minh Hiềnen_US
dc.date.accessioned2022-09-09T01:37:57Z-
dc.date.available2022-09-09T01:37:57Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014189-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034153~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64066-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Long thông qua mô hình SERVEPERF và đưa ra một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Long trong thời gian tới. “Mô hình nghiên cứu bao gồm 6 nhân tố bao gồm: sự tin cậy; sự đáp ứng; Năng lực phục vụ; sự đồng cảm; phương tiện hữu hình và giá cả. Nghiên cứu sơ bộ được tác giả sử dụng chủ yếu là phương pháp định tính với việc khảo sát phi sát xác nhằm điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát cho phù họp với thang đo dựa trên khảo sát 295 khách hàng (sau khi đã kiểm tra mẫu khảo sát) nhằm lấy đo lường mức độ đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiderVNN. Sau khi sử dụng phần mềm SPSS 20 for Window để phân tích các dữ liệu trong nghiên cứu, kết quả phân tích mô hình cho thấy tác động của nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiberVNN của VNPT Vĩnh Long là rất khả quan. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Long trong thời gian tới.” “Về mặt thực tiễn, nghiên cứu này giúp cho các nhà lãnh đạo thấy được Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiberVNN của VNPT Vĩnh Long trong thời gian vừa qua, đồng thời có kế hoạch để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectSự hài lòng của khách hàngen_US
dc.subjectDịch vụ khách hàngen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.subjectCustomer servicesen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ internet cáp quang FiberVNN của VNPT Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
947.53 kBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.