Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64073
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lý Thị Minh Châuen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Phương Thúyen_US
dc.date.accessioned2022-09-09T01:47:27Z-
dc.date.available2022-09-09T01:47:27Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014155-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034131~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64073-
dc.description.abstractThông qua quá trình thực hiện đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị bán hàng tại Swancity Việt Nam”, tác giả trình bày tổng quan lý thuyết liên quan đến quản trị bán hàng, đánh giá thực trạng quản trị bán hàng tại doanh nghiệp bằng cách thu thập, phân tích dữ liệu sơ cấp cũng như thứ cấp. Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng, tác giả đề xuất 9 giải pháp hoàn thiện quản trị bán hàng tại Công ty Swancity Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có thể làm tiền đề và cơ sở tài liệu tham khảo để ban lãnh đạo công ty xem xét, đưa vào kế hoạch hành động để giúp công ty ổn định trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ và biến động thị trường hiện nay. Đồng thời, đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, phát triển bền vững trong giai đoạn sắp tới.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectQuản trị bán hàngen_US
dc.subjectSales managementen_US
dc.titleMột số giải pháp hoàn thiện quản trị bán hàng tại Swancity Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.