Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Minhen_US
dc.date.accessioned2022-09-14T07:55:50Z-
dc.date.available2022-09-14T07:55:50Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014186-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034219~S8-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64151-
dc.description.abstractLuận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Phân hiệu Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện nhằm xác định các yếu tố của chất lượng dịch vụ đào tạo, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022, khảo sát thực tế 210 sinh viên, học viên đang học tập tại Phân hiệu Vĩnh Long. Tác giả vận dụng hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó nghiên cứu định tính nhằm xác định các thành phần của chất lượng dịch vụ đào tạo và nghiên cứu định lượng để đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụ đào tạo. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 5 yếu tố: (1) khía cạnh Phi học thuật; (2) Khía cạnh học thuật; (3) Danh tiếng; (4) Tiếp cận; (5) Chương trình đào tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người học có mức độ đồng ý khá cao đối với 5 yếu tố, trong đó yếu tố “Tiếp cận” có mức độ đồng ý cao nhất, yếu tố “Danh tiếng” có mức độ đồng ý thấp nhất. Bên cạnh đó, 5 yếu tố trên cũng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long, theo mức độ tác động tăng dần là: Chương trình đạo tạo, Khía cạnh Phi học thuật, Khía cạnh học thuật, Danh tiếng, Tiếp cận. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất năm nhóm giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long nhằm nâng cao sự hài lòng của người học trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượngen_US
dc.subjectDịch vụen_US
dc.subjectĐào tạoen_US
dc.subjectGiải phápen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectServicesen_US
dc.subjectTrainingen_US
dc.subjectSolutionen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại phân hiệu Trường Đại học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.