Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64152
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorTrần Đại Pháten_US
dc.date.accessioned2022-09-14T08:03:15Z-
dc.date.available2022-09-14T08:03:15Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014187-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034220~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64152-
dc.description.abstractĐề tài “Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long” nhằm đánh giá một cách khách quan và khoa học về chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của doanh nghiệp để xác định các hạn chế và nguyên nhân, qua đó đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp trong thời gian tới. Trên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của khách hàng kết hợp với sự kế thừa có chọn lọc mô hình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thắng và cộng sự”(2013). Thông qua thảo luận nhóm, tác giả đã kiểm tra và điều chỉnh lại các thành phần chất lượng dịch vụ hành chính công, thang đo cho phù hợp để ứng dụng tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. Mô hình nghiên cứu gồm các thành phần: (1) “Thủ tục hành chính”, (2) “Sự đáp ứng”, (3) “Sự đảm bảo”, (4) “Thông tin về thủ tục”. Kết quả phân tích thực trạng về chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của doanh nghiệp cho thấy Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long vẫn còn những hạn chế về chất lượng dịch vụ hành chính công và đã xác định được nguyên nhân cụ thể của các hạn chế đó. Từ đó, đề xuất các nhóm giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectDịch vụ hành chính côngen_US
dc.subjectSự hài lòngen_US
dc.subjectSở Công Thương tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.subjectPublic Administrative Servicesen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.subjectVinh Long Department of Industry and Tradeen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.