Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64157
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorLê Huỳnh Quốc Vũen_US
dc.date.accessioned2022-09-14T08:07:55Z-
dc.date.available2022-09-14T08:07:55Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014192-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034224~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64157-
dc.description.abstractLuận văn thực hiên nghiên cứu phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long. Dựa vào kết quả phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế của từng yếu tố nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long. Mục tiêu nghiên cứu tìm giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long. Phƣơng pháp nghiên cứu: Thu thập dữ liệu thứ cấp, sơ cấp. Sử dụng hệ thống phần mềm Excel và IBM SPSS Statistics xử lý dữ liệu. Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, bảng biểu phân tích số liệu thứ cấp. Số liệu sơ cấp thì phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA. Sau khi thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu sẽ thực hiện phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long. Tuy nhiên, đề tài chƣa thực hiện phân tích hồi quy để xem xét tác động của những yếu tố đến sự hài lòng mà chỉ dừng lại ở phƣơng pháp thống kê mô tả.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectSự hài lòng trong công việcen_US
dc.subjectBản chất công việcen_US
dc.subjectĐào tạo-thăng tiếnen_US
dc.subjectCấp trênen_US
dc.subjectĐồng nghiệpen_US
dc.subjectThu nhậpen_US
dc.subjectPhúc lợien_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectNature of worken_US
dc.subjectTraining-promotionen_US
dc.subjectSuperiorsen_US
dc.subjectColleaguesen_US
dc.subjectIncomeen_US
dc.subjectBenefitsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.