Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Văn Dượcen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thu Tuyếten_US
dc.date.accessioned2022-09-14T08:46:57Z-
dc.date.available2022-09-14T08:46:57Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014393-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034231~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64163-
dc.description.abstractTại Việt Nam các nhà quản lý chủ yếu đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp dựa vào các chỉ số tài chính, tuy nhiên chỉ số này không phản ánh đầy đủ sự phát triển của doanh nghiệp. Trong khi đó, BSC có thể giúp nhà quản lý quản trị doanh nghiệp trên cả bốn khía cạnh. Trên thế giới đã có rất nhiều doanh nghiệp đang áp dụng và đem lại hiệu quả trong khi đó tại Việt Nam BSC rất ít được sử dụng. Hơn nữa, trong nước cũng ít nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC. Đặc biệt là tại các doanh nghiệp dịch vụ - một loại hình doanh nghiệp có nhiều đặc thù. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) là một thành phố lớn nhất Việt Nam, có số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều. Do đó bài luận văn này nghiên cứu các nhân tố nào ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC tại các doanh nghiệp dịch vụ tại Tp.HCM. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC tại các doanh nghiệp dịch vụ tại Tp. HCM. Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu: Nhân tố (1) nhận thức về sự hữu ích của BSC có ảnh hưởng cùng chiều đến việc vận dụng BSC. Nhân tố (2) nhận thức về sự dễ sử dụng của BSC và nhân tố (3) nhận thức về khả năng của BSC không có ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC Kết luận và hàm ý: Nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích để xây dựng các cách thức cụ thể để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị chiến lược của các doanh nghiệp dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, luận văn cũng gợi mở những hướng nghiên cứu mới trong tương lai.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCác nhân tốen_US
dc.subjectBSCen_US
dc.subjectdoanh nghiệp dịch vụen_US
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectFactorsen_US
dc.subjectService businessen_US
dc.subjectHo Chi Minh Cityen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng Thẻ điểm cân bằng của các doanh nghiệp dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.